Epilepsi nöbeti geçiren bir kazazedeye nasıl müdahalede bulunmalıyız?